Usluge

Vrste prevoda
PREVOD SA OVEROM – Podrazumeva prevode koji imaju pravnu valjanost i istovetni su sa originalom, što garantuje overa ovlašćenog sudskog tumača-prevodioca za određeni jezik.
PREVOD BEZ OVERE Prevodi bez overe uključuju prevode materijala i dokumentacije za koje nije potrebna garancija pravne valjanosti i overa sudskog tumača-prevodioca, kao npr. prospekti, brošure, uputstva za upotrebu, katalozi, različiti tekstovi.

Materijali

LIČNA DOKUMENTA
• izvod iz matične knjige rođenih
• izvod iz matične knjige venčanih
• uverenje o mestu boravka
• uverenje o nekažnjavanju
• potvrda boravka
• potvrda o prihodima
• diplome
• prepis ocena i nastavni plan predmeta
• izjave
• punomoćja
• potvrda o stanju računa u banci
• sva ostala lična dokumenta

PRAVNA DOKUMENTA

• razne zvanične potvrde
• ugovori
• tužbe
• rešenja
• odluke
• zapisnici
• pravilnici
• ostala dokumentacija

DOKUMENTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA
• izvod iz sudskog registra društva
• finansijski izveštaji
• bilansi
• revizorski izveštaji
• kuporpodajni ugovori
• tenderi
• pisane deklaracije
• fakture
• certifikati
• statuti
• prikaz proizvoda

Oblasti prevođenja
• MEDICINA
• PRAVA
• EKONOMIJA
• TEHNIKA
• UMETNOST
• DRUŠTVENE NAUKE
• BANKARSTVO I FINANSIJE
• MARKETING
• PREVOD TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
• PREVOD KATALOGA I PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU (RAD UREĐAJA)
• PREVOD WEB (internet) STRANICA
• PREVOD TURISTIČKOG MATERIJALA

© 2009 SUDSKI TUMAČI – PREVODIOCI ISKLJUČIVO ZA SLOVENAČKI JEZIK . Template based on Free Wordpress Themes. Zrenjanin, 2009.