Судски тумачи

за словеначки језик

Превођење за Вас

У време када сви раде све, ми смо се одлучили радити само једну ствар, али радити је онако како треба. Специјализирали смо се а превођење са словеначког на српски и обрнуто, са овером судског тумача или без ње.

Без обзира на то да ли се селите у Словенију, да ли идете тамо на посао, да ли ћете увозити возило из Словеније, да ли потписујете уговор са словеначким предузећем, да ли продајете словеначке производе у Србији или нешто друго, јавите нам се – Ваше потребе да превазиђете језичке баријере помоћи ћемо на најпрофесионалнији начин, правовремено и квалитетно уз повољне цене.

Разумемо да је ваше време новац и да вам је превод нужно потребан и урадићемо га, али тако да нећете непотребно преплатити, као у случајевима када неко искориштава ситуацију у којој вам се жури.

Врсте превода

ПРЕВОД СА ОВЕРОМ – Подразумева преводе који имају правну ваљаност и истоветни су са оригиналом, што гарантује овера овлашћеног судског тумача-преводиоца за одређени језик.

• ПРЕВОД БЕЗ ОВЕРЕ – Преводи без овере укључују преводе материјала и документације за које није потребна гаранција правне ваљаности и овера судског тумача-преводиоца, као нпр. проспекти, брошуре, упутства за употребу, каталози, различити текстови.

Материјали

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА
• извод из матичне књиге рођених
• извод из матичне књиге венчаних
• уверење о месту боравка
• уверење о некажњавању
• потврда боравка
• потврда о приходима
• дипломе
• препис оцена и наставни план предмета
• изјаве
• пуномоћја
• потврда о стању рачуна у банци
• сва остала лична документа

ПРАВНА ДОКУМЕНТА

• разне званичне потврде
• уговори
• тужбе
• решења
• одлуке
• записници
• правилници
• остала документацијa

ДОКУМЕНТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
• извод из судског регистра друштва
• финансијски извештаји
• биланси
• ревизорски извештаји
• купорподајни уговори
• тендери
• писане декларације
• фактуре
• цертификати
• статути
• приказ производа

Области превођења
• МЕДИЦИНА
• ПРАВА
• ЕКОНОМИЈА
• ТЕХНИКА
• УМЕТНОСТ
• ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
• БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈЕ
• МАРКЕТИНГ
• ПРЕВОД ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
• ПРЕВОД КАТАЛОГА И ПРИРУЧНИКА ЗА УПОТРЕБУ (РАД УРЕЂАЈА)
• ПРЕВОД WЕB (интернет) СТРАНИЦА
• ПРЕВОД ТУРИСТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

Цене превода

Цена превода, са или без овере, зависи од количине, сложености, рока итд.

Молимо вас да нам доставите ваш материјал или узорак материјала, а ми ћемо вам без одлагања дати нашу понуду.

На ваш захтев даћемо вам процену.
Позовите +381 (0)63 183 68 79

Business Lawyer

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia dese mollit anim id est laborum.

sernior attorney

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia dese mollit anim id est laborum.

Референце

Због заштите приватности клијената, референтна листа је на располагању само на захтев.

Наше велико искуство се потврђује и радом за многобројна физичка лица, највеће словеначке и српске преводилачке агенције, за државне институције Словеније и Србије, за велике мултинационалне компаније и мале бизнисе.

Вера Поповић именована је за сталног судског преводиоца за словеначки језик Одлуком министра правде Републике Србије бр. 740-06-349/2005-03 од дана 27.6.2005. године.

Зоран Поповић именован је за сталног судског превоодиоца за словеначки језик Решењем Покрајинског секретаријата Републике Србије – Аутономне покрајине Војводине, за прописе, управу и националне заједнице у Новом Садз бр. 128 74-80/2011 од дана 30.3.2012. године.

Копије одлука/решења на располагању су на захтев.

Контакт

Вера Поповић, стални судски тумач за словеначки језик
Руже Шулман 47/26
23000 Зрењанин, Србија

тел. +381 (0)63 183 68 79
фаx. + 381 (0)23 546 076
e-mail: info(at)prevodjenje.rs
Skype: zorandxb