Поверљивост и заштита приватности

Ваше информације и достављени материјал представљају поверљиве информације и подлежу обавези чувања професионалних и приватних података, у складу са законом.