Због заштите приватности клијената, референтна листа је на располагању само на захтев.

Наше велико искуство се потврђује и радом за многобројна физичка лица, највеће словеначке и српске преводилачке агенције, за државне институције Словеније и Србије, за велике мултинационалне компаније и мале бизнисе.

Вера Поповић именована је за сталног судског преводиоца за словеначки језик Одлуком министра правде Републике Србије бр. 740-06-349/2005-03 од дана 27.6.2005. године.

Зоран Поповић именован је за сталног судског превоодиоца за словеначки језик Решењем Покрајинског секретаријата Републике Србије – Аутономне покрајине Војводине, за прописе, управу и националне заједнице у Новом Садз бр. 128 74-80/2011 од дана 30.3.2012. године.

Копије одлука/решења на располагању су на захтев.

Leave a Reply