Цене

Цена превода, са или без овере, зависи од количине, сложености, рока итд.

Молимо вас да нам доставите ваш материјал или узорак материјала, а ми ћемо вам без одлагања дати нашу понуду.

© 2009 SUDSKI TUMAČI – PREVODIOCI ISKLJUČIVO ZA SLOVENAČKI JEZIK . Template based on Free Wordpress Themes. Zrenjanin, 2009.