Заштита приватности

Поверљивост и заштита приватности

Ваше информације и достављени материјал представљају поверљиве информације и подлежу обавези чувања професионалних и приватних података, у складу са законом.

© 2009 SUDSKI TUMAČI – PREVODIOCI ISKLJUČIVO ZA SLOVENAČKI JEZIK . Template based on Free Wordpress Themes. Zrenjanin, 2009.